LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Voišinas (Woyszyn) Simonas, gydytojas - Adomui Zavadskiui.

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2016-10-11T09:02:49Z
dc.date.available 2016-10-11T09:02:49Z
dc.date.issued 1856-03-21 -
dc.identifier.other F7-915
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6880
dc.description.abstract 1 laiškas apie elementorių, apsakymėlių vaikams, ūkiško kalendoriaus, knygų katalogų atsiuntimą. Minimas Vilniaus gydytojas Onacevičius. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-10-11T09:02:49Z No. of bitstreams: 1 73906.pdf: 8554987 bytes, checksum: 3ca59358781d42a1e1175a0c158c97fc (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-10-11T09:02:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73906.pdf: 8554987 bytes, checksum: 3ca59358781d42a1e1175a0c158c97fc (MD5) Previous issue date: 1856-03-21 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Voišinas (Woyszyn) Simonas, gydytojas - Adomui Zavadskiui. Taganrogas, 1856.03.21. 3 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073906 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Voišinas (Woyszyn) Simonas, gydytojas - Adomui Zavadskiui. -
dc.type Rankraštis -


73906.pdf
Dydis: 8.158Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis