Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-12-03T11:37:44Z
dc.date.available 2014-12-03T11:37:44Z
dc.date.issued 1671 lt
dc.identifier.other L-17/170//95580
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/68
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2014-12-03T11:37:44Z No. of bitstreams: 1 295772.pdf: 57537148 bytes, checksum: 825c3ffc84c24bb37b455d3a7e8efe2c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2014-12-03T11:37:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 295772.pdf: 57537148 bytes, checksum: 825c3ffc84c24bb37b455d3a7e8efe2c (MD5) Previous issue date: 1671 en
dc.language la lt
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Ohilewicz, Pachomiusz. Ecphonemata liturgiey greckiey, to iest : to co przy liturgiey kapłan, dyakon y chor w głos tylko spiewaią, ze mszey s. Bazylego Wielkiego y s. Iana Chryzostoma wyięte, y ięzykiem słowieńskim, a charakterem polskim z nowym wykładem na ięzyk polski na przeciwnych painach położonym do tego z sumą rubryk teyże liturgiey sporządzone y do druku podane : tudziesz Harmonia, albo Krotkie pogodzenie rożnic w obrzędach, między mszą s. rzymską, a liturgią grecką ... / przez w.x. Pachomiusa Ohilewicza, s. theol. doktora, zakonu s. Bazylego W. wikarego generalnego. W Wilnie [Vilnius] : w drukarni monastyra S. Troyce o.o. Bazylianow, 1671. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000295772 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Ecphonemata liturgiey greckiey, to iest lt
dc.type Knyga lt


Files in this item

Knygos tekstas
295772.pdf
Size: 54.87Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account