LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Ančicas Vaclovas (Anczyc i Spółka), spaustuvininkas - Tadui Vrublevskiui.

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2016-10-12T13:44:47Z
dc.date.available 2016-10-12T13:44:47Z
dc.date.issued 1911 -
dc.identifier.other F7-958
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6932
dc.description.abstract 1 laiškas apie 4 dėžių knygų išsiuntimą zootechniko profesoriaus Jono Rostafinskio pavedimu. Yra knygų sąrašai. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-10-12T13:44:47Z No. of bitstreams: 1 73949.pdf: 18232949 bytes, checksum: 14e7c768802349eb8e87e33f79ccca40 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-10-12T13:44:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73949.pdf: 18232949 bytes, checksum: 14e7c768802349eb8e87e33f79ccca40 (MD5) Previous issue date: 1911 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Ančicas Vaclovas (Anczyc i Spółka), spaustuvininkas - Tadui Vrublevskiui. Krokuva, 1911.09.20-22. 11+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073949 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Ančicas Vaclovas (Anczyc i Spółka), spaustuvininkas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraštis -


73949.pdf
Dydis: 17.38Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis