THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Baninas Konstantinas, advokatas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-11-15T12:12:13Z
dc.date.available 2016-11-15T12:12:13Z
dc.date.issued 1906-06-21 -
dc.identifier.other F7-975
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7026
dc.description.abstract 1 laiškas - prašo būti advokatu byloje, kurią iškėlė Julianui Bechliui, laikraščio "Mogiliovski golos" redaktoriui, už laikraštyje išspausdintą straipsnį, įžeidusį karo teismą, teisusį leitenantą P. Šmidtą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-11-15T12:12:13Z No. of bitstreams: 1 73968.pdf: 846571 bytes, checksum: cb34ba38dd7d94e30d4bbbd41ab105ce (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-11-15T12:12:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73968.pdf: 846571 bytes, checksum: cb34ba38dd7d94e30d4bbbd41ab105ce (MD5) Previous issue date: 1906-06-21 en
dc.language ru -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Baninas Konstantinas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. Mogiliovas, 1906 06 21. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073968 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Baninas Konstantinas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

73968.pdf
Size: 826.7Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account