Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-11-23T08:16:29Z
dc.date.available 2016-11-23T08:16:29Z
dc.date.issued 1908-01-27 -
dc.identifier.other F7-1046
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7121
dc.description.abstract 1 laiškas apie jo brolio Petro Degulio, kalinamo Ukmergės kalėjime, bylos gynimą. P. Degulis kaltinamas, kad 1905 m. dalyvavo revoliuciniuose įvykiuose ir buvo Utenos valstiečių delegatu lietuvių suvažiavime Vilniuje. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-11-23T08:16:29Z No. of bitstreams: 1 74049.pdf: 8199099 bytes, checksum: 99aeffe44beaf886f4302ebb1b680509 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-11-23T08:16:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74049.pdf: 8199099 bytes, checksum: 99aeffe44beaf886f4302ebb1b680509 (MD5) Previous issue date: 1908-01-27 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Degulis Jonas - Tadui Vrublevskiui. Peterburgas, 1908 01 27. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074049 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Vrublevskis, Tadas Stanislovas, 1858-1925
dc.subject Ukmergė (Lietuva)
dc.subject Utena (Lietuva)
dc.subject Vilnius (Lietuva)
dc.subject Degulis, Jonas
dc.title [Laiškas] / Degulis Jonas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74049.pdf
Size: 7.819Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account