LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Limanovskis (Limanowski) Boleslovas, Lenkijos visuomenės veikėjas, istorikas - Tadui Vrublevskiui.

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2016-11-28T14:04:49Z
dc.date.available 2016-11-28T14:04:49Z
dc.date.issued 1910-07-14 -
dc.identifier.other F7-1190
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7271
dc.description.abstract 1 laiškas apie T. Vrublevskio biografijos faktų pateikimą rašomai monografijai. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-11-28T14:04:49Z No. of bitstreams: 1 74234.pdf: 3737225 bytes, checksum: 92475f91cabd8c11731afbc97a13ba01 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-11-28T14:04:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74234.pdf: 3737225 bytes, checksum: 92475f91cabd8c11731afbc97a13ba01 (MD5) Previous issue date: 1910-07-14 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Limanowski, Bolesław, 1835-1935. [Laiškas] / Limanovskis (Limanowski) Boleslovas, Lenkijos visuomenės veikėjas, istorikas - Tadui Vrublevskiui. Krokuva, 1910 07 14. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074234 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Limanovskis (Limanowski) Boleslovas, Lenkijos visuomenės veikėjas, istorikas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraštis -


74234.pdf
Dydis: 3.564Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis