THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Ramenis (Ramenie) D. - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-12-06T06:24:45Z
dc.date.available 2016-12-06T06:24:45Z
dc.date.issued 1750-01-31 -
dc.identifier.other F7-2180
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7338
dc.description.abstract 1 laiškas - praneša, kad pardavė vosą likusį kilnojamąjį turtą - ir javus, ir nesumaltus rugius, ir paukščius - kurie liko po kapitonienės; prašo nurodyti, kam turi išsiųsti gautus pinigus. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-12-06T06:24:45Z No. of bitstreams: 1 75411.pdf: 2432094 bytes, checksum: 7a39951892b23dd1e7c3fcd613361741 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-12-06T06:24:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75411.pdf: 2432094 bytes, checksum: 7a39951892b23dd1e7c3fcd613361741 (MD5) Previous issue date: 1750-01-31 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Ramenis (Ramenie) D. - neišaiškintam adresatui. Kumiala, 1750 01 31. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075411 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Ramenis (Ramenie), D.
dc.title [Laiškas] / Ramenis (Ramenie) D. - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75411.pdf
Size: 2.319Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account