LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškai] / Samuilienė (Sammuyłłowa) Ona - savo sūnui Jeronimui.

Rodyti pagrindinius duomenis

local.coverage.temporal 19 a. pr. -
dc.date.accessioned 2016-12-06T06:34:45Z
dc.date.available 2016-12-06T06:34:45Z
dc.identifier.other F7-2182a
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7341
dc.description.abstract 1 laiškas dėl sūnų metrikų paėmimo, apie pastangas per Buinickio ir regento Jacynos protekciją rasti sūnums tarnybas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-12-06T06:34:45Z No. of bitstreams: 1 75415.pdf: 5482045 bytes, checksum: f5adcf5240bea2fde2684b52b54aa07e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-12-06T06:34:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75415.pdf: 5482045 bytes, checksum: f5adcf5240bea2fde2684b52b54aa07e (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Samuilienė (Sammuyłłowa) Ona - savo sūnui Jeronimui. Valkovščizna, [XIX a. pr.]. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075415 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Samuilienė (Sammuyłłowa) Ona - savo sūnui Jeronimui. -
dc.type Rankraštis -


75415.pdf
Dydis: 5.228Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis