THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Vžesniovskis (Wrzesniowski) Alfonsas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-02T13:46:58Z
dc.date.available 2017-01-02T13:46:58Z
dc.date.issued 1870-09-08 -
dc.identifier.other F7-2241
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7422
dc.description.abstract 1 laiškas - praneša, kad gavo jam išsiųstą veikalą ir pareiškia dėl jo savo nuomonę; praneša, kad laikas protekcijoms nepalankus, ir todėl negali jam padėti; klausia, kokiu adresu - į Vilnių ar į Varšuvą - perduoti jam dokumentų (?) paketą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-02T13:46:58Z No. of bitstreams: 1 75483.pdf: 1730868 bytes, checksum: 50c43fbfc6e834617f54a55c0a401688 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-02T13:46:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75483.pdf: 1730868 bytes, checksum: 50c43fbfc6e834617f54a55c0a401688 (MD5) Previous issue date: 1870-09-08 en
dc.language fr -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Vžesniovskis (Wrzesniowski) Alfonsas - neišaiškintam adresatui. Peterburgas, 1870 09 08. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075483 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Vžesniovskis (Wrzesniowski), Alfonsas
dc.subject Vilnius (Lietuva)
dc.subject Varšuva (Lenkija)
dc.title [Laiškas] / Vžesniovskis (Wrzesniowski) Alfonsas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75483.pdf
Size: 1.650Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account