THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Vančickis (Wańczycki) Aleksandras, matininkas - neišaiškintam adresatui, Varšuvos universiteto profesoriui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-03T12:34:33Z
dc.date.available 2017-01-03T12:34:33Z
dc.date.issued 1826-04-08 -
dc.identifier.other F7-2229
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7442
dc.description.abstract 1 laiškas apie savo kaip geometro darbą, pradėtą 1782 m. ir pertrauktą Kosciuškos sukilimo ir 1812 m. karo metu; apie mokslą Kremeneco bei Vladimiro mokyklose, išlaikytą matininko egzaminą; apie sunkumus, sudarant Kučinskio valdų (Lucko paviete) žemėlapį savo veikalėliui; siunčia šį veikalėlį Varšuvos universitetui. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-03T12:34:33Z No. of bitstreams: 1 75462.pdf: 10053673 bytes, checksum: ebfb7936e2b2b968f35589282fa7e96d (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-03T12:34:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75462.pdf: 10053673 bytes, checksum: ebfb7936e2b2b968f35589282fa7e96d (MD5) Previous issue date: 1826-04-08 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Vančickis (Wańczycki) Aleksandras, matininkas - neišaiškintam adresatui, Varšuvos universiteto profesoriui. Pustomitai, 1826 04 08. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075462 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Uniwersytet Warszawski - Rankraščiai
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Vančickis (Wańczycki), Aleksandras
dc.subject Kościuszko, Tadeusz, 1746-1817
dc.subject Uniwersytet Warszawski
dc.subject Kremenecas (Ukraina)
dc.subject Voluinės Vladimiras (Ukraina)
dc.title [Laiškas] / Vančickis (Wańczycki) Aleksandras, matininkas - neišaiškintam adresatui, Varšuvos universiteto profesoriui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75462.pdf
Size: 9.587Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account