THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Sirutis Simonas, Vitebsko kaštelionas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-04T13:21:41Z
dc.date.available 2017-01-04T13:21:41Z
dc.date.issued 1763-03-08 -
dc.identifier.other F7-2216
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7456
dc.description.abstract 1 laiškas - prašo atsiųsto komisorų ir aptarti rūpimus klausimus su nuvykusiu Kauno staklininku Chelchovskiu; rašo apie turimą žemės įkeitimo pinigų sumą, surinktą auksinėmis ir paprastomis monetomis; prašo nesudaryti sutarties su Kauno staklininku. Minimos Stakliškės, Balbieriškio valdos. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-04T13:21:41Z No. of bitstreams: 1 75449.pdf: 5441625 bytes, checksum: 77a6459aea0b317c24865902ed1e6b03 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-04T13:21:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75449.pdf: 5441625 bytes, checksum: 77a6459aea0b317c24865902ed1e6b03 (MD5) Previous issue date: 1763-03-08 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Sirutis Simonas, Vitebsko kaštelionas - neišaiškintam adresatui. Kaunas, 1763 03 08. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075449 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Sirutis Simonas, Vitebsko kaštelionas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75449.pdf
Size: 5.189Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account