THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Remeris (Römeris) Mykolas, teisininkas, liet. visuomenės veikėjas, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

local.coverage.temporal 1906-1924 -
dc.date.accessioned 2017-01-06T08:49:50Z
dc.date.available 2017-01-06T08:49:50Z
dc.identifier.other F7-1322a
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7492
dc.description.abstract 27 laiškai apie savo bylos eigą teisme ir advokatą J. Klotą (Kłott); apie bendradarbiavimą laikraštyje "Gazeta Wileńska", literatą Hercą (Hertz), tinkantį leidybiniam darbui; Trusevičiaus bylą, darbą Kauno apygardos teisme, Kauno universitete; apie sutikimą leisti naudotis jo dienoraščiais Ievai Remerytei-Mejerienei; K. Būgos ligą; lenkų konstitucinės ir administracinės teisės knygų sąrašo atsiuntimą. Minimi: Z. Petkevičius, L. Abramovičius, A. Janulaitis, Z. Jundzilas, V. Kudirka, J. Tumas-Vaižgantas, E. Remeris. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-06T08:49:50Z No. of bitstreams: 1 74392.pdf: 119398610 bytes, checksum: d520345e886f5e65a3d99280247d8994 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-06T08:49:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74392.pdf: 119398610 bytes, checksum: d520345e886f5e65a3d99280247d8994 (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Römeris, Mykolas, 1880-1945. [Laiškai] / Remeris (Römeris) Mykolas, teisininkas, liet. visuomenės veikėjas, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius - Tadui Vrublevskiui. Vilnius, Bagdoniškis, Kaunas, 1906-1924. 47+[5] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074392 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Remeris (Römeris) Mykolas, teisininkas, liet. visuomenės veikėjas, Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74392.pdf
Size: 113.8Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account