THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Augustinas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

local.coverage.temporal 1885-1896 -
dc.creator Wróblewski, Augustyn -
dc.date.accessioned 2017-01-10T08:50:46Z
dc.date.available 2017-01-10T08:50:46Z
dc.identifier.other F7-1480a
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7532
dc.description.abstract 102 laiškai (jų tarpe 2 telegramos) apie mokslą Rygos Politechnikos institute, dalyvavimą dainininkų draugijoje "Aušra", tarnavimą kariuomenėje; apie motinos, brolio Kazimiero mirtį, atvykimą į Berną, norą įsigyti gamtos mokslų filosofijos daktaro laipsnį, darbą Krokuvos universiteto chemijos laboratorijoje; dėl paskaitos apie pieną skaitymo medicinos draugijoje, apie korespondencijas žurnalui "Przegląd lekarski". Minimi: E. Vrublevskis, Ž. Vrublevskis, N. Cibulskis. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-10T08:50:46Z No. of bitstreams: 1 74580.pdf: 148067985 bytes, checksum: 92129cc39fcea6d91df7c24567e027c5 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-10T08:50:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74580.pdf: 148067985 bytes, checksum: 92129cc39fcea6d91df7c24567e027c5 (MD5) en
dc.language pl -
dc.language ru -
dc.language de -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Augustinas - Tadui Vrublevskiui. Ryga, Bernas, Krokuva, 1885-1896. 143+[20] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074580 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Wróblewski, Augustyn, 1866-apie 1913
dc.subject Vrublevskis, Tadas Stanislovas, 1858-1925
dc.subject Rīgas Tehniskā universitāte
dc.subject Aušra (dainos draugija)
dc.subject Uniwersytet Jagielloński
dc.subject Bernas (Šveicarija)
dc.title [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Augustinas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74580.pdf
Size: 141.2Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account