THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Eustachijus - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-10T09:12:44Z
dc.date.available 2017-01-10T09:12:44Z
dc.date.issued 1881 -
dc.date.issued 1882 -
dc.identifier.other F7-1476a
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7536
dc.description.abstract 21 laiškas sūnui apie T. Vrublevskio ištrėmimą į Tobolską už priklausymą slaptai revoliucinei organizacijai, apie pinigų, knygų, laikraščių nusiuntimą, patarimus buitiniais reikalais, tėviškus pamokymus, gauto sūnaus vertimo išspausdinimą, gydymąsi kurorte, jo brolio Augustino mokslą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-10T09:12:44Z No. of bitstreams: 1 74576.pdf: 131750319 bytes, checksum: ba235b1e70b0ec7caa5c812d5c2c4bb5 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-10T09:12:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74576.pdf: 131750319 bytes, checksum: ba235b1e70b0ec7caa5c812d5c2c4bb5 (MD5) Previous issue date: 1881 en
dc.language pl -
dc.language ru -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Eustachijus - Tadui Vrublevskiui. Vilnius, Buskas, 1881-1882. 41 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074576 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Eustachijus - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74576.pdf
Size: 125.6Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account