Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-11T08:47:33Z
dc.date.available 2017-01-11T08:47:33Z
dc.date.issued 1909-02-03 -
dc.identifier.other F7-1456
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7556
dc.description.abstract 1 laiškas - prašo ginti bylą jo sūnaus, buvusio Panevėžio realinės mokyklos mokytojo Kazimiero Vencevičiaus, kuris buvo areštuotas Skapiškyje dėl jaunimo agitavimo prieš valdžią. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-11T08:47:33Z No. of bitstreams: 1 74556.pdf: 7074895 bytes, checksum: 5a4b6e8fe5201c91863cf9a93b19184b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-11T08:47:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74556.pdf: 7074895 bytes, checksum: 5a4b6e8fe5201c91863cf9a93b19184b (MD5) Previous issue date: 1909-02-03 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Vencevičius Juozas - Tadui Vrublevskiui. Šiauliai, 1909 02 03. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074556 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Vrublevskis, Tadas Stanislovas, 1858-1925
dc.subject Vencevičius, Juozas
dc.subject Panevėžio realinė mokykla
dc.subject Skapiškis (Kupiškio rajono savivaldybė, Lietuva)
dc.title [Laiškas] / Vencevičius Juozas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74556.pdf
Size: 6.747Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account