THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Tomaševskis (Tomaszewski) Mykolas, kunigas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-12T13:37:46Z
dc.date.available 2017-01-12T13:37:46Z
dc.date.issued 1912-01-25 -
dc.identifier.other F7-1407
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7609
dc.description.abstract 1 laiškas apie jo bylos gynimą Vilniaus apeliaciniame teisme; praneša, kad buvo perkeltas iš Minsko guberbijos į Kazanę ir apkaltintas kriminaliniu nusikaltimu. Primena paramą, gautą iš T. Vrublevskio vaikystėje. Minimi I. Komaras, M. ir S. Paškovskos. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-12T13:37:46Z No. of bitstreams: 1 74507.pdf: 6441110 bytes, checksum: ceab3811e948b6f2a9c765530b1a4c59 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-12T13:37:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74507.pdf: 6441110 bytes, checksum: ceab3811e948b6f2a9c765530b1a4c59 (MD5) Previous issue date: 1912-01-25 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Tomaševskis (Tomaszewski) Mykolas, kunigas - Tadui Vrublevskiui. Kazanė, 1912 01 25. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074507 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Tomaševskis (Tomaszewski) Mykolas, kunigas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74507.pdf
Size: 6.142Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account