Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-13T07:18:28Z
dc.date.available 2017-01-13T07:18:28Z
dc.date.issued 1909-01-06 -
dc.identifier.other F7-1391
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7625
dc.description.abstract 1 laiškas apie jo, Bialistoko eserų organizacijos nario, bylos gynimą; kaltinamas, kad agitavo darbininkus ir užtarė iš darbo atleistą Paškovskį prieš alaus daryklos savininką. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-13T07:18:28Z No. of bitstreams: 1 74488.pdf: 6760142 bytes, checksum: 8b460fa5e63765df9847efb2986d91b3 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-13T07:18:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74488.pdf: 6760142 bytes, checksum: 8b460fa5e63765df9847efb2986d91b3 (MD5) Previous issue date: 1909-01-06 en
dc.language ru -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Šiškinas Ivanas - Tadui Vrublevskiui. Luga, 1909 01 06. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074488 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Šiškinas Ivanas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74488.pdf
Size: 6.446Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account