THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Smolka Stanislovas, istorikas, Krokuvos universiteto profesorius - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

dc.creator Smolka, Stanisław -
dc.date.accessioned 2017-01-17T08:20:49Z
dc.date.available 2017-01-17T08:20:49Z
dc.date.issued 1905-05-16 -
dc.identifier.other F7-1356
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7664
dc.description.abstract 6 laiškai (jų tarpe 1 telegrama) dėl K. Jauniaus adreso; apie rankraščių ryšulio persiuntimą per Vladislovą Sielianką ir Vitoldą Kozlovskį; apie V. Karčevskio atsiminimų rankraštį. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-17T08:20:49Z No. of bitstreams: 1 74438.pdf: 23417636 bytes, checksum: 34b4456fc03910f34c0ce639aa73a4c7 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-17T08:20:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74438.pdf: 23417636 bytes, checksum: 34b4456fc03910f34c0ce639aa73a4c7 (MD5) Previous issue date: 1905-05-16 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Smolka, Stanisław, 1854-1924. [Laiškai] / Smolka Stanislovas, istorikas, Krokuvos universiteto profesorius - Tadui Vrublevskiui. Stanislavovas, Varšuva, 1905 05 16-19 05. 8+[3] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074438 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Smolka Stanislovas, istorikas, Krokuvos universiteto profesorius - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74438.pdf
Size: 22.33Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account