THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Karasovskis (Karasowski) Mauricijus, muzikos kritikas, violončelistas, monografijos apie F. Šopeną autorius - Janui Karlovičiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-19T11:16:01Z
dc.date.available 2017-01-19T11:16:01Z
dc.date.issued 1891-04-15 -
dc.identifier.other F7-1659
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7734
dc.description.abstract 1 laiškas dėl žinių apie J. de Tilly giminę suradimo, apie aplankytus koncertus, operos spektaklius. Minima dainininkė M. Pati, smuikininkas S. Barcevičius. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-19T11:16:01Z No. of bitstreams: 1 74778.pdf: 4694233 bytes, checksum: 2008de83bb5f21f780d0939e0ad866ce (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-19T11:16:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74778.pdf: 4694233 bytes, checksum: 2008de83bb5f21f780d0939e0ad866ce (MD5) Previous issue date: 1891-04-15 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Karasovskis (Karasowski) Mauricijus, muzikos kritikas, violončelistas, monografijos apie F. Šopeną autorius - Janui Karlovičiui. Drezdenas, 1891 04 15. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074778 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Karasovskis (Karasowski) Mauricijus, muzikos kritikas, violončelistas, monografijos apie F. Šopeną autorius - Janui Karlovičiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74778.pdf
Size: 4.476Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account