THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Voicešak (Wojcieszak) Vanda - laikraščio "Glos Litwy" redakcijai.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-23T11:45:27Z
dc.date.available 2017-01-23T11:45:27Z
dc.date.issued 1920-07-16 -
dc.identifier.other F7-1565
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7831
dc.description.abstract 1 laiškas dėl Amerikos Raudonojo kryžiaus organizacijos kreipimosi ir jo spausdinimo laikraštyje: prašo pateikti adresus lenkų, kurių giminės ir artimieji, tarnavę Amerikos kariuomenėje, žuvo I pasaulinio karo metu - jiems bus išsiųstos piniginės subsidijos. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-23T11:45:27Z No. of bitstreams: 1 74676.pdf: 1752436 bytes, checksum: 3658bf82a98c440efe23430b459da14d (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-23T11:45:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74676.pdf: 1752436 bytes, checksum: 3658bf82a98c440efe23430b459da14d (MD5) Previous issue date: 1920-07-16 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Voicešak (Wojcieszak) Vanda - laikraščio "Glos Litwy" redakcijai. Vašingtonas, 1920 07 16. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074676 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Voicešak (Wojcieszak) Vanda - laikraščio "Glos Litwy" redakcijai. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74676.pdf
Size: 1.671Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account