THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Seniavskis (Sieniawski) Adomas, politinis veikėjas, Krokuvos kaštelionas - Dubinskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-23T14:04:42Z
dc.date.available 2017-01-23T14:04:42Z
dc.date.issued 1723-11-21 -
dc.identifier.other F7-1543
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7853
dc.description.abstract 1 laiškas Kauno stalininkui apie savo konfliktą su Šklovo žydais dėl skolų grąžinimo ir sandėrių su pirkliais; dėl asignuotų 600 zlotų, apie kuriuos rašė Šklovo vietininkui. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-23T14:04:42Z No. of bitstreams: 1 74649.pdf: 7946858 bytes, checksum: 04ca7bb828af61ad415aab1280dd92bc (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-23T14:04:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74649.pdf: 7946858 bytes, checksum: 04ca7bb828af61ad415aab1280dd92bc (MD5) Previous issue date: 1723-11-21 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Seniavskis (Sieniawski) Adomas, politinis veikėjas, Krokuvos kaštelionas - Dubinskiui. Olešicai, 1723 11 21. 3 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074649 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Seniavskis (Sieniawski), Adomas
dc.subject Šklovas (Baltarusija)
dc.subject Kaunas (Lietuva)
dc.title [Laiškas] / Seniavskis (Sieniawski) Adomas, politinis veikėjas, Krokuvos kaštelionas - Dubinskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74649.pdf
Size: 7.578Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account