THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Zdanovičius (Zdanowicz) Aleksandras, filologas ir istorikas - neišaiškintai adresatei.

Show simple item record

dc.creator Zdanowicz, Aleksander -
dc.date.accessioned 2017-01-24T10:38:53Z
dc.date.available 2017-01-24T10:38:53Z
dc.date.issued 1863 -
dc.date.issued 1864 -
dc.date.issued 1865 -
dc.date.issued 1866 -
dc.date.issued 1867 -
dc.identifier.other F7-2248
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7865
dc.description.abstract 6 laiškai 1863 m. tremtinei apie kalinimą Vilniaus dominikonų vienuolyne už tai, kad sūnus Ignas dalyvavo 1863 m. sukilime; apie paleidimą iš kalėjimo vietos, užtarus jo mokiniams iš bajorų instituto; praneša, kad yra sugautas sukilimo vadas A. Mackevičius; rašo apie mokytojavimą, Vilniaus miesto įvykius, bendrus pažįstamus, savo šeimą, tariasi dėl tremtinės likusių baldų pardavimo, aptaria skaitytą filosofijos veikalą "Filosofijos istorija". -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-24T10:38:53Z No. of bitstreams: 1 73410.pdf: 45751665 bytes, checksum: b26fe018d8e09cc90be8efbaef3af049 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-24T10:38:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73410.pdf: 45751665 bytes, checksum: b26fe018d8e09cc90be8efbaef3af049 (MD5) Previous issue date: 1863 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Zdanowicz, Aleksander, 1805-1868. [Laiškai] / Zdanovičius (Zdanowicz) Aleksandras, filologas ir istorikas - neišaiškintai adresatei. Vilnius, 1863-1867. 11 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073410 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Zdanowicz, Aleksander, 1805-1868
dc.subject Mackevičius, Antanas, 1828-1863
dc.subject Vilniaus dominikonų vienuolynas
dc.subject Vilnius (Lietuva)
dc.title [Laiškai] / Zdanovičius (Zdanowicz) Aleksandras, filologas ir istorikas - neišaiškintai adresatei. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

73410.pdf
Size: 43.63Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account