LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Adamovičius (Adamowicz) Adomas, Vilniaus universiteto veterinarijos profesorius - Julianui Ticijui.

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2017-01-24T13:01:26Z
dc.date.available 2017-01-24T13:01:26Z
dc.date.issued 1867-12-16 -
dc.identifier.other F7-1915
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7901
dc.description.abstract 1 laiškas apie medicinos draugijos veiklą ir vadovavimą jai 1863 m. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-24T13:01:26Z No. of bitstreams: 1 75081.pdf: 5667685 bytes, checksum: dc9f0a3316389ea8702c3c50ab6c35e1 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-24T13:01:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75081.pdf: 5667685 bytes, checksum: dc9f0a3316389ea8702c3c50ab6c35e1 (MD5) Previous issue date: 1867-12-16 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Adamovičius (Adamowicz) Adomas, Vilniaus universiteto veterinarijos profesorius - Julianui Ticijui. 1867.12.16. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075081 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus medicinos draugija - Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Adamovičius (Adamowicz) Adomas, Vilniaus universiteto veterinarijos profesorius - Julianui Ticijui. -
dc.type Rankraštis -


75081.pdf
Dydis: 5.405Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis