THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Dobrovolskis Stanislovas - Mykolui Polinskiu-Pelkai.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-27T12:13:05Z
dc.date.available 2017-01-27T12:13:05Z
dc.date.issued 1829-11-13 -
dc.identifier.other F7-1846
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7979
dc.description.abstract 1 laiškas apie siunčiamus Zabielų šeimos dokumentus: Anupro ir Juozo Zabielų 1797 m. Labūnavos valdų ir Dasiūnų, Mlodachovo, Bujanų palivarkų žemės pasidalijimo aktą po jų motinos mirties; apie kitus 1797-1828 m. Zabielų giminės dokumentus, esančius Kauno archyvuose bei pas advokatą Juozapą Karoževskį. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-27T12:13:05Z No. of bitstreams: 1 75009.pdf: 7160234 bytes, checksum: d284cbb00d8483ba499d171b0a46e778 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-27T12:13:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75009.pdf: 7160234 bytes, checksum: d284cbb00d8483ba499d171b0a46e778 (MD5) Previous issue date: 1829-11-13 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Dobrovolskis Stanislovas - Mykolui Polinskiu-Pelkai. Kaunas, 1829.11.13. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075009 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Dobrovolskis Stanislovas - Mykolui Polinskiu-Pelkai. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75009.pdf
Size: 6.828Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account