THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Avdakovas Nikolajus, Valstybės trybos narys Peterburge - Juozapui Montvilai.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-30T11:25:00Z
dc.date.available 2017-01-30T11:25:00Z
dc.date.issued 1907 -
dc.identifier.other F7-1806
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8031
dc.description.abstract 2 raštai apie geležinkelio darbo trūkumus, pervežant prekes; prašo remti geležinkelio reikalus, paskirstant 1908 m. valstybinį biudžetą; praneša apie valstybės tarybos bei dūmos prekybos ir pramonininkų grupės posėdį dėl pašalpų suteikimo netekusiems darbingumo tarnautojams. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-30T11:25:00Z No. of bitstreams: 1 74963.pdf: 4487518 bytes, checksum: 96e6cfc5e1b1b9105323b17c526c4e2b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-30T11:25:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74963.pdf: 4487518 bytes, checksum: 96e6cfc5e1b1b9105323b17c526c4e2b (MD5) Previous issue date: 1907 en
dc.language ru -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Avdakovas Nikolajus, Valstybės trybos narys Peterburge - Juozapui Montvilai. Peterburgas, 1907 11 10-12 10. 3 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074963 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Laiškai
dc.subject Peterburgas (Rusija)
dc.subject Montvila, Juozapas, 1850-1911
dc.title [Laiškai] / Avdakovas Nikolajus, Valstybės trybos narys Peterburge - Juozapui Montvilai. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74963.pdf
Size: 4.279Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account