THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Kontrimas Pranciškus - laikraščio "Kurjer Litewski" redakcijai.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-31T08:47:40Z
dc.date.available 2017-01-31T08:47:40Z
dc.date.issued 1912-09-18 -
dc.identifier.other F7-1796
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8043
dc.description.abstract 1 laiškas apie pasiuntinių į IV-ąją dūmą rinkimą, rinkiminį susirinkimą Šiauliuose. Minimi: J. Šliūpas, J. Tumas, kunigas Jarulaitis, kunigas Jasinskis. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-31T08:47:40Z No. of bitstreams: 1 74951.pdf: 5429392 bytes, checksum: 876dd3ed93cc99b59722c97930593530 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-31T08:47:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74951.pdf: 5429392 bytes, checksum: 876dd3ed93cc99b59722c97930593530 (MD5) Previous issue date: 1912-09-18 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Kontrimas Pranciškus - laikraščio "Kurjer Litewski" redakcijai. Šiauliai, 1912 09 18. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074951 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Kontrimas Pranciškus - laikraščio "Kurjer Litewski" redakcijai. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74951.pdf
Size: 5.177Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account