THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Bartoševičius Mykolas - laikraščio "Kurjer Litewski" redakcijai.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-31T09:10:39Z
dc.date.available 2017-01-31T09:10:39Z
dc.date.issued 1914-06-23 -
dc.date.issued 1914-06-26 -
dc.identifier.other F7-1791
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8048
dc.description.abstract 2 laiškai dėl siunčiamo straipsnelio apie mūrinę koplyčią, priklausančią Vincentui Grušedskiui, stovinčią prie Dubysos, ant Raseinių ir Šiaulių pavieto ribos. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-31T09:10:39Z No. of bitstreams: 1 74946.pdf: 7564762 bytes, checksum: c2a53a877c69a79add19413518e34f9c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-31T09:10:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74946.pdf: 7564762 bytes, checksum: c2a53a877c69a79add19413518e34f9c (MD5) Previous issue date: 1914-06-23 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Bartoševičius Mykolas - laikraščio "Kurjer Litewski" redakcijai. Gedvilaičiai, 1914 06 23; 26. 4 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074946 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject "Kurjer Litewski" redakcija
dc.subject Bartoševičius, Mykolas
dc.subject Dubysos upė (Lietuva)
dc.subject Raseinių rajono savivaldybė (Lietuva)
dc.subject Šiaulių rajono savivaldybė (Lietuva)
dc.title [Laiškai] / Bartoševičius Mykolas - laikraščio "Kurjer Litewski" redakcijai. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74946.pdf
Size: 7.214Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account