THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Pociejus Antanas, gurguolininkas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-01T14:44:00Z
dc.date.available 2017-02-01T14:44:00Z
dc.date.issued 1734-05-04 -
dc.identifier.other F7-2169
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8100
dc.description.abstract 1 laiškas apie gautas žinias iš Gardino seniūno; pageidauja, kad Masalskis, jeigu jam būtų sunku kitaip veikti, prasibrautų iki adresato, o paskui drauge su visais kitais pas jį atvyktų; mini savo kariuomenės rūpesčius. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-01T14:44:00Z No. of bitstreams: 1 75396.pdf: 2976017 bytes, checksum: f30641c663fc500ca88dd26d1d36aa14 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-01T14:44:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75396.pdf: 2976017 bytes, checksum: f30641c663fc500ca88dd26d1d36aa14 (MD5) Previous issue date: 1734-05-04 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Pociejus Antanas, gurguolininkas - neišaiškintam adresatui. 1734 05 04. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075396 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Pociejus, Antanas
dc.subject Gardinas (Baltarusija)
dc.title [Laiškas] / Pociejus Antanas, gurguolininkas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75396.pdf
Size: 2.838Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account