THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Plecas (Plotz) Joachimas - neišaiškintam adresatui, Gardino ekonomijos administratoriui, Sanoko tautininkui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-02T06:42:15Z
dc.date.available 2017-02-02T06:42:15Z
dc.date.issued 1702-12-13 -
dc.identifier.other F7-2167
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8102
dc.description.abstract 1 laiškas - praneša, kad karaliaus reikalams gavo iš generolo Venedigerio 400 talerių ir įsako šią pinigų sumą iš Gardino ekonomijos pajamų grąžinti generolui, šiuo metu žygiuojančiam į Gardino apylinkes. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-02T06:42:15Z No. of bitstreams: 1 75394.pdf: 9254796 bytes, checksum: b9acf952b527290c3c8eef1bb759c2d3 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-02T06:42:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75394.pdf: 9254796 bytes, checksum: b9acf952b527290c3c8eef1bb759c2d3 (MD5) Previous issue date: 1702-12-13 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Plecas (Plotz) Joachimas - neišaiškintam adresatui, Gardino ekonomijos administratoriui, Sanoko tautininkui. Torunė, 1702 12 13. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075394 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Plecas (Plotz) Joachimas - neišaiškintam adresatui, Gardino ekonomijos administratoriui, Sanoko tautininkui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75394.pdf
Size: 8.826Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account