THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Pliaterienė Rozalija, vaivadienė - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-02T06:49:16Z
dc.date.available 2017-02-02T06:49:16Z
dc.date.issued 1743-03-31 -
dc.identifier.other F7-2165
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8104
dc.description.abstract 1 laiškas - praneša, kad į kunigo Tikvinskio rankas siunčia savo sūnaus skolą Riokurui (300 auksinų) ir prašo, įteikus pinigus, paimti iš jo pakvitavimą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-02T06:49:16Z No. of bitstreams: 1 75392.pdf: 4972518 bytes, checksum: 23f022a65c05f370b1d2df0f82009290 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-02T06:49:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75392.pdf: 4972518 bytes, checksum: 23f022a65c05f370b1d2df0f82009290 (MD5) Previous issue date: 1743-03-31 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Pliaterienė Rozalija, vaivadienė - neišaiškintam adresatui. Indrica, 1743 03 31. 2 lap -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075392 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Pliaterienė Rozalija, vaivadienė - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75392.pdf
Size: 4.742Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account