THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Pliaterienė-Valavičiūtė de Broel Ona - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-02T06:52:01Z
dc.date.available 2017-02-02T06:52:01Z
dc.date.issued 1799-10-11 -
dc.identifier.other F7-2164
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8106
dc.description.abstract 1 laiškas dėl greitai prasidėsiančių žemės teismų; praneša, kad sutinka baigti reikalus su buvusiu Gardino vaitu Žilinskiu ir kad juos tvarkyti apsiėmė išrinktas į Vyriausiąjį teismą Ukmergės pavieto deputatas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-02T06:52:01Z No. of bitstreams: 1 75391.pdf: 4133833 bytes, checksum: 0079b1103642032cd06a198ffa136b8f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-02T06:52:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75391.pdf: 4133833 bytes, checksum: 0079b1103642032cd06a198ffa136b8f (MD5) Previous issue date: 1799-10-11 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Pliaterienė-Valavičiūtė de Broel Ona - neišaiškintam adresatui. Vilnius, 1799 10 11. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075391 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Pliaterienė-Valavičiūtė de Broel Ona - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75391.pdf
Size: 3.942Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account