Rodyti pagrindinius duomenis

local.coverage.temporal 1843-1847 -
dc.date.accessioned 2017-02-02T08:33:21Z
dc.date.available 2017-02-02T08:33:21Z
dc.identifier.other F7-1738
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8129
dc.description.abstract 6 laiškai seseriai apie jos daiktų persiuntimą Mykolui Andersonui; apie guvernantės darbą Naujasodyje prie Nevėžio Bačižmalskių šeimoje; Skažinskių šeimos ūkio nuostolius, apsilankymą Vilniuje, tėvo sveikatą, gimines, choleros epidemiją, Vilniaus maldininkus. Minimas A. Karpovičius. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-02T08:33:21Z No. of bitstreams: 1 74876.pdf: 44992411 bytes, checksum: 88dfc801802c3886dcc30bc341385bec (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-02T08:33:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74876.pdf: 44992411 bytes, checksum: 88dfc801802c3886dcc30bc341385bec (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Sirvydaitė Juzefa - Marijai Karpovičiovai. Jukniškiai, Naujasodis, 1843-1847. 12 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074876 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Sirvydaitė Juzefa - Marijai Karpovičiovai. -
dc.type Rankraščiai -


74876.pdf
Dydis: 42.90Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis