Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-03T11:51:42Z
dc.date.available 2017-02-03T11:51:42Z
dc.date.issued 1710-10-11 -
dc.identifier.other F7-2138b
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8158
dc.description.abstract 1 laiškas apie atvykimą į Zločevą, adresato vyskupijos reikalus, praneša, kad ilgiau čia laukti negalės, nes netrukus turi vykti į Lomžos vyskupiją; rašo apie Liublino tribunolo priteistą piniginę sumą Dževickiui, apie atvykusį Kujavo vyskupą, apie karaliaus nurodymus ir komisijos ordinacijas, įteiktas Krakovskiui. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-03T11:51:42Z No. of bitstreams: 1 75359.pdf: 9054328 bytes, checksum: 0a16a410a3374c32f7707049775292f2 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-03T11:51:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75359.pdf: 9054328 bytes, checksum: 0a16a410a3374c32f7707049775292f2 (MD5) Previous issue date: 1710-10-11 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Neišaiškinti asmenys. Zločevas, 1710.10.11. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075359 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Lomža (Lenkija)
dc.subject Liublinas (Lenkija)
dc.subject Kujavija (Lenkija)
dc.title [Laiškas] / Neišaiškinti asmenys. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75359.pdf
Size: 8.634Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account