THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Neberovičius (Niewiarowicz) Joachimas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-07T13:25:52Z
dc.date.available 2017-02-07T13:25:52Z
dc.date.issued 1808-01-05 -
dc.identifier.other F7-2134
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8186
dc.description.abstract 1 laiškas - praneša, kad atvyks į Vilnių ir turės liko plačiau painformuoti apie rūpimą reiklą; teiraujasi, ar nereikėtų turėti su savimi dokumentus dėl to dvarelio; mini pasiuntinius iš Raudondvario. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-07T13:25:52Z No. of bitstreams: 1 75335.pdf: 3420546 bytes, checksum: db322299f20f951b9ef69ae298286945 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-07T13:25:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75335.pdf: 3420546 bytes, checksum: db322299f20f951b9ef69ae298286945 (MD5) Previous issue date: 1808-01-05 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Neberovičius (Niewiarowicz) Joachimas - neišaiškintam adresatui. Kasinas, 1808.01.05. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075335 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Neberovičius (Niewiarowicz) Joachimas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75335.pdf
Size: 3.262Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account