THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Mošinskis (Moszyński) J. - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-07T15:11:12Z
dc.date.available 2017-02-07T15:11:12Z
dc.date.issued 1796-02-14 -
dc.identifier.other F7-2130
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8190
dc.description.abstract 1 laiškas apie Gerasimovičių žemės valdas, ūkio reikalus: bravoro darbą, pajamas, baudžiauninkus, mokesčių surinkimą, pirktus ir parduotus galvijus, javus; praneša, kad neturi sugavę žuvų, todėl siunčia sumedžiotą kiškį. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-07T15:11:12Z No. of bitstreams: 1 75331.pdf: 8496271 bytes, checksum: 6f0a24c65b0a64c42365c9948a8de266 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-07T15:11:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75331.pdf: 8496271 bytes, checksum: 6f0a24c65b0a64c42365c9948a8de266 (MD5) Previous issue date: 1796-02-14 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Mošinskis (Moszyński) J. - neišaiškintam adresatui. Gerasimovičiai, 1796.02.14. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075331 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Mošinskis (Moszyński), J.
dc.title [Laiškas] / Mošinskis (Moszyński) J. - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75331.pdf
Size: 8.102Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account