THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Kublickis (Kublicki) Juzefas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-10T09:01:22Z
dc.date.available 2017-02-10T09:01:22Z
dc.date.issued 1774-02-18 -
dc.identifier.other F7-2112
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8211
dc.description.abstract 1 laiškas - rašo, kad jo globotinis, adresatės sūnus (?), yra nestropus moksle, nedrausmingas, jo pastabų neklauso, kad pranešė apie tai Voiskovičiui, kuris draugiškai su juo pasikalbėjo. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-10T09:01:22Z No. of bitstreams: 1 75313.pdf: 4970574 bytes, checksum: 8ca79cb5299a01ef0829fd9035fad223 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-10T09:01:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75313.pdf: 4970574 bytes, checksum: 8ca79cb5299a01ef0829fd9035fad223 (MD5) Previous issue date: 1774-02-18 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Kublickis (Kublicki) Juzefas - neišaiškintam adresatui. Vilnius, 1774.02.18. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075313 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Kublickis (Kublicki), Juzefas
dc.title [Laiškas] / Kublickis (Kublicki) Juzefas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75313.pdf
Size: 4.740Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account