THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Kandiba (Kandyba) Martynas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-15T07:26:57Z
dc.date.available 2017-02-15T07:26:57Z
dc.date.issued 1791-07-05 -
dc.identifier.other F7-2102
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8228
dc.description.abstract 1 laiškas apie Blošnikų žemės valdas ir atsiskaitymą už jų nuomą: pinigines pajamas, galvijus, javus, žemės mokesčius. Yra Blošnikų valstiečių, kuriems paskolinti pinigai, sąrašas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-15T07:26:57Z No. of bitstreams: 1 75302.pdf: 8345724 bytes, checksum: e0afc6827e3484b775152ef7bd8ef33f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-15T07:26:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75302.pdf: 8345724 bytes, checksum: e0afc6827e3484b775152ef7bd8ef33f (MD5) Previous issue date: 1791-07-05 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Kandiba (Kandyba) Martynas - neišaiškintam adresatui. Janovas, 1791.07.05. 3 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075302 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Kandiba (Kandyba) Martynas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75302.pdf
Size: 7.959Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account