LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Ivaševskis (Iwaszewski) Konstantinas - neišaiškintam adresatui.

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2017-02-15T08:33:19Z
dc.date.available 2017-02-15T08:33:19Z
dc.date.issued 1814-04-14 -
dc.identifier.other F7-2096
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8234
dc.description.abstract 1 laiškas dėkoja už gautus 27 rub., nusiskundžia pinigų stoka, prašo persiųsti skolą iš kunigo Fedorovičiaus. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-15T08:33:19Z No. of bitstreams: 1 75296.pdf: 1837317 bytes, checksum: b33f9d76a12240e71ee2aaeee7113caf (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-15T08:33:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75296.pdf: 1837317 bytes, checksum: b33f9d76a12240e71ee2aaeee7113caf (MD5) Previous issue date: 1814-04-14 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Ivaševskis (Iwaszewski) Konstantinas - neišaiškintam adresatui. Minskas, 1814.04.14. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075296 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Ivaševskis (Iwaszewski) Konstantinas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


75296.pdf
Dydis: 1.752Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis