Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-15T08:38:51Z
dc.date.available 2017-02-15T08:38:51Z
dc.date.issued 1752-10-04 -
dc.identifier.other F7-2095
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8235
dc.description.abstract 1 laiškas - pranešama, kad suskaičiavo maišuose įpakuotus pinigus; mini ūkio reikalus, apgailestauja, kad sumažėjo krikšto apeigų Jalovos bažnyčioje ir žmonės nustojo eiti išpažinties; užsimena apie blankus, kuriuos paliko pas Chmelevskį jos sūnus, Vilniaus burmistras. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-15T08:38:51Z No. of bitstreams: 1 75295.pdf: 10451056 bytes, checksum: f519af6e5ff9a40f924f87e8d9702112 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-15T08:38:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75295.pdf: 10451056 bytes, checksum: f519af6e5ff9a40f924f87e8d9702112 (MD5) Previous issue date: 1752-10-04 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Horainova Joana - neišaiškintam adresatui. Pelesa, 1752.10.04. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075295 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Horainova, Joana
dc.subject Vilnius (Lietuva)
dc.title [Laiškas] / Horainova Joana - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75295.pdf
Size: 9.966Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account