THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Dzešukas (Dzieszuk) Antanas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-17T07:54:26Z
dc.date.available 2017-02-17T07:54:26Z
dc.date.issued 1804 -
dc.date.issued 1805 -
dc.identifier.other F7-2079
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8252
dc.description.abstract 3 laiškai - prašo atsiųsti gitarą, kuria gros Dovydo psalmes; praneša apie siunčiamus teismo dokumentus; rašo, kad reiktų parašyti skundą teismui, jei J. Kosakovskienė (Kossakowskinowa) bus pripažinta teisi; mini išduotos sutarties atsiuntimą, Požeckių žemės padalijimą; prašo tarpininkauti ir žada paaukoti 50 auksinų, jei bus paskirtas regentu. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-17T07:54:26Z No. of bitstreams: 1 75278.pdf: 6295281 bytes, checksum: c4f34a76be55225afeb06f4239f4274c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-17T07:54:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75278.pdf: 6295281 bytes, checksum: c4f34a76be55225afeb06f4239f4274c (MD5) Previous issue date: 1804 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Dzešukas (Dzieszuk) Antanas - neišaiškintam adresatui. Kaunas, 1804-1805. 4+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075278 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Dzešukas (Dzieszuk) Antanas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75278.pdf
Size: 6.003Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account