THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Čarnockis (Czarnocki) - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-20T08:28:53Z
dc.date.available 2017-02-20T08:28:53Z
dc.date.issued 1805-03-23 -
dc.identifier.other F7-2069
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8264
dc.description.abstract 1 laiškas - apie siunčiamus laiškus Šiukštai ir Požeckiui, apie Vavžeckio garantijos raštą, pridedamą liudininkų sąrašą, iš Pinsko gyventojo Jankelio Mejerovičiaus reikalaujamus įgaliojimus ir kitų teismo bylos dokumentų tvarkymą; praneša, kad galės atvykti pasitarti tik po Sekminių. Minimos Šilų valdos, Geištoras, Kosakovskiai. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-20T08:28:53Z No. of bitstreams: 1 75265.pdf: 6213116 bytes, checksum: b58baf51a3274d206b8b2708d6598895 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-20T08:28:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75265.pdf: 6213116 bytes, checksum: b58baf51a3274d206b8b2708d6598895 (MD5) Previous issue date: 1805-03-23 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Čarnockis (Czarnocki) - neišaiškintam adresatui. Ukmergė (?), 1805.03.23. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075265 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Čarnockis (Czarnocki) - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75265.pdf
Size: 5.925Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account