THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Chelchovskis (Chełchowski) R. - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-20T12:52:35Z
dc.date.available 2017-02-20T12:52:35Z
dc.date.issued 1805-07-08 -
dc.identifier.other F7-2061
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8275
dc.description.abstract 1 laiškas - praneša, kad dėl visuomeninių reikalų negalės šiuo metu išvykti iš Minsko, tad paveda kaip oficialiai pskirtam našlaitės globėjui pačiam rūpintis visais jos reikalais po jos motinos mirties. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-20T12:52:35Z No. of bitstreams: 1 75257.pdf: 1588758 bytes, checksum: 1badd46ddf0fdbeacdc8f1cf9508242b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-20T12:52:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75257.pdf: 1588758 bytes, checksum: 1badd46ddf0fdbeacdc8f1cf9508242b (MD5) Previous issue date: 1805-07-08 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Chelchovskis (Chełchowski) R. - neišaiškintam adresatui. Minskas, 1805.07.08. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075257 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Chelchovskis (Chełchowski) R. - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75257.pdf
Size: 1.515Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account