THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Tadas, advokatas, visuomenės veikėjas - Eustachijui ir Emilijai Vrublevskiams.

Show simple item record

dc.creator Vrublevskis, Tadas Stanislovas -
dc.date.accessioned 2017-02-21T11:25:43Z
dc.date.available 2017-02-21T11:25:43Z
dc.date.issued 1881 -
dc.date.issued 1882 -
dc.date.issued 1883 -
dc.identifier.other F7-2045a
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8297
dc.description.abstract 64 laiškai (tarp jų 2 telegramos) apie kelionę per Uralą į tremties vietą Tobolsko gubernijoje, pažintį su politiniais kaliniais, Dono kazoku Vladimiru Muravjovu, mokytoju iš Voronežo Vasilijum Tulizovu, Peterburgo studentu Izaoku Gurvičiumi, 1863 m. sukilimo dalyviu Vladimiru Podvinskiu iš Disnos pavieto bei jų šeimomis; apie gyvenimą Jaloturovske, prašo užprenumeruoti "Gazeta Polska" ir kitus periodinius leidinius bei knygas, apie savo išverstų apsakymų bei novelių išspausdinimą lenkų periodikoje, laikraštyje "Gazeta Polska" paskelbtą S. Koverskos paskvilį prieš M. Konopnicką, atvykusias tremtines lietuvaites, perskaitytus straipsnius, malonės prašymo įteikimą carui, kad šis leistų jam grįžti į Vilnių, savo sveikatą, buitinius reikalus, ateities planus. Minimi: Alfonsas Poklevskis, A. Zavadskis, poetas Boleslovas Červinskis, Marija Konopnicka, fizikos-matematikos kandidatas Aleksandras Zotovas, Juozapas Bieliavskis, Dominykas Rimkevičius. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-21T11:25:43Z No. of bitstreams: 1 75239.pdf: 474746664 bytes, checksum: 460d59423e12828208d7278fe595fb51 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-21T11:25:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75239.pdf: 474746664 bytes, checksum: 460d59423e12828208d7278fe595fb51 (MD5) Previous issue date: 1881 en
dc.language pl -
dc.language ru -
dc.relation.isformatof Vrublevskis, Tadas Stanislovas, 1858-1925. [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Tadas, advokatas, visuomenės veikėjas - Eustachijui ir Emilijai Vrublevskiams. Jaloturovskas, 1881-1883. 131 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075239 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Tadas, advokatas, visuomenės veikėjas - Eustachijui ir Emilijai Vrublevskiams. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75239.pdf
Size: 452.7Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account