THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Tadas, advokatas, visuomenės veikėjas - Eustachijui ir Emilijai Vrublevskiams.

Show simple item record

dc.creator Vrublevskis, Tadas Stanislovas -
dc.date.accessioned 2017-02-21T11:51:26Z
dc.date.available 2017-02-21T11:51:26Z
dc.date.issued 1881 -
dc.identifier.other F7-2044
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8302
dc.description.abstract 6 laiškai apie dienas, praleistas Maskvos kalėjime, atvykimą į Tiumenę, 6 asmenis, paskirtus vykti su juo drauge į trėmimo vietą - Tobolsko guberniją. Minima Sofija Pechovskaja. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-21T11:51:26Z No. of bitstreams: 1 75238.pdf: 24963006 bytes, checksum: c3fb7bfb5367edae432823874db3f35a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-21T11:51:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75238.pdf: 24963006 bytes, checksum: c3fb7bfb5367edae432823874db3f35a (MD5) Previous issue date: 1881 en
dc.language ru -
dc.relation.isformatof Vrublevskis, Tadas Stanislovas, 1858-1925. [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Tadas, advokatas, visuomenės veikėjas - Eustachijui ir Emilijai Vrublevskiams. Smolenskas, Maskva, Tiumenė, 1881.08.17-09.14. 8+[4] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075238 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Tadas, advokatas, visuomenės veikėjas - Eustachijui ir Emilijai Vrublevskiams. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75238.pdf
Size: 23.80Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account