THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Tadas, advokatas, visuomenės veikėjas - Eustachijui ir Emilijai Vrublevskiams.

Show simple item record

dc.creator Vrublevskis, Tadas Stanislovas
dc.date.accessioned 2017-02-21T12:00:09Z
dc.date.available 2017-02-21T12:00:09Z
dc.date.issued 1880 -
dc.date.issued 1881 -
dc.identifier.other F7-2043a
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8304
dc.description.abstract 21 laiškas iš kalėjimo vienutės, kur pateko dėl politinių įsitikinimų, apie mokslo veikalų atsiuntimą, kalinio dienotvarkę, savarankiškas Lenkijos istorijos, vokiečių kalbos, psichologijos studijas; diskusijas apie perskaitytas knygas: M. Konopnickos poeziją, E. Ožeškovos prozą; dėl jo aplankymo, prašymų carui, kad grąžintų kratos metu konfiskuotas knygas; dėl ateities planų. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-21T12:00:09Z No. of bitstreams: 1 75236.pdf: 159758376 bytes, checksum: 22a90b8cfbfdb2f3c82be21504ed7711 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-21T12:00:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75236.pdf: 159758376 bytes, checksum: 22a90b8cfbfdb2f3c82be21504ed7711 (MD5) Previous issue date: 1880 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Vrublevskis, Tadas Stanislovas, 1858-1925. [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Tadas, advokatas, visuomenės veikėjas - Eustachijui ir Emilijai Vrublevskiams. Varšuva, 1880-1881. 40+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075236 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Vrublevskis, Tadas Stanislovas, 1858-1925
dc.subject Konopnicka, Maria, 1842–1910
dc.subject Orzeszkowa, Eliza, 1841–1910
dc.subject Vrublevskis, Eustachijus
dc.subject Vrublevskienė, Emilija
dc.subject Lenkija
dc.title [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Tadas, advokatas, visuomenės veikėjas - Eustachijui ir Emilijai Vrublevskiams. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75236.pdf
Size: 152.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account