Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-21T14:03:43Z
dc.date.available 2017-02-21T14:03:43Z
dc.date.issued 1883 -
dc.date.issued 1884 -
dc.date.issued 1885 -
dc.date.issued 1886 -
dc.identifier.other F7-2038
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8310
dc.description.abstract 26 laiškai - teiraujasi apie E. Vrublevskos vaikus Tadą ir Augustiną, padrąsina E. Vrublevskos projektą dėl bendradarbiavimo periodiniame leidinyje "Przegląd Pedagogiczny", unitų konfliktą su Čenstakavos valdžia, studijas konservatorijoje, 1863 m. sukilimo dalyvių giminaites ukrainietę Kazimierą Jezioranską, Rožę Možicką, caro Aleksandro ketinimą aplankyti Varšuvą, socialistų veiklą, liaudžiai skirtą laikraštį rusų kalba "Besieda", lenkiškų knygelių leidimą, knygelių spausdinimui dovanotas lėšas, netikusią knygelę "Gawendy starego Macieja", apie bendrus pažįstamus, šeimos reikalus. Minimi: dailininkas Stanislovas Maslovskis, Zavadskis, Marija Kanopnicka. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-21T14:03:43Z No. of bitstreams: 1 75229.pdf: 338168385 bytes, checksum: c2c69dda70c3e5b27a9a00daaacbfbec (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-21T14:03:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75229.pdf: 338168385 bytes, checksum: c2c69dda70c3e5b27a9a00daaacbfbec (MD5) Previous issue date: 1883 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Uminska Vanda - Emilijai Vrublevskai. Varšuva, 1883-1886. 96+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075229 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Uminska, Vanda
dc.subject Vrublevskienė, Emilija, 1830-1886
dc.subject Vrublevskis, Tadas Stanislovas, 1858-1925
dc.subject Wróblewski, Augustyn, 1866-apie 1913
dc.subject Čenstakava (Lenkija)
dc.subject Varšuva (Lenkija)
dc.title [Laiškai] / Uminska Vanda - Emilijai Vrublevskai. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75229.pdf
Size: 322.5Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account