LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Juzefas - Liudvikui Vrublevskiui.

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2017-02-27T08:40:20Z
dc.date.available 2017-02-27T08:40:20Z
dc.date.issued 1857 -
dc.identifier.other F7-2019
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8331
dc.description.abstract 2 laiškai broliui - sveikina su šventėmis, praneša apie tėvo ligą, aptaria rekomenduojamo ekonomo Noruckio kandidatūrą, siunčia jo dokumentus. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-27T08:40:20Z No. of bitstreams: 1 75202.pdf: 23738879 bytes, checksum: 98a9b0745aaf673bf3073aeb9120adb4 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-27T08:40:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75202.pdf: 23738879 bytes, checksum: 98a9b0745aaf673bf3073aeb9120adb4 (MD5) Previous issue date: 1857 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Juzefas - Liudvikui Vrublevskiui. Vyžulionys, 1857.04.03-08. 5 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075202 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Vrublevskis (Wróblewski) Juzefas - Liudvikui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


75202.pdf
Dydis: 22.63Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis