THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Pliateris Vl[adimiras], istorikas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-03-15T11:46:20Z
dc.date.available 2017-03-15T11:46:20Z
dc.date.issued 1893-11-18 -
dc.identifier.other F7-1289
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8544
dc.description.abstract 1 laiškas apie savo veikalo atsiuntimą, kai išeis jo antroji laida; teiraujasi apie senovinius aktus, Pliaterių ir Tiškevičių giminės dokumentus, Marijonos Karpiūtės metrikus, jos motinos pavardės patikslinimą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-15T11:46:20Z No. of bitstreams: 1 74354.pdf: 7014045 bytes, checksum: 1467f6795a9a9341e7a57a45c791496e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-15T11:46:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74354.pdf: 7014045 bytes, checksum: 1467f6795a9a9341e7a57a45c791496e (MD5) Previous issue date: 1893-11-18 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Pliateris Vl[adimiras], istorikas - Tadui Vrublevskiui. Kraslava, 1893 11 18. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074354 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Pliateris Vl[adimiras], istorikas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74354.pdf
Size: 6.689Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account