LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Korespondencija. Jam rašyti laiškai. (Šapšalo Serajos fondas. F143)