Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2017-04-14T11:57:19Z
dc.date.available 2017-04-14T11:57:19Z
dc.date.issued 1836 -
dc.identifier.other F43-5019
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8869
dc.description.abstract 1. Apie Panerių gyventoją M. Sliževskį, ryšium su Vilniaus žemės teismo asesoriaus Daškevičiaus raštu, prašančiu suteikti apie jį žinių; 2. Dėl įrašymo į papildomus Adutiškio sąrašus invalido Simanovskio. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-04-14T11:57:19Z No. of bitstreams: 1 51060.pdf: 2697924 bytes, checksum: d0eb92631f5908093e6163e9b741b3e9 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-04-14T11:57:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51060.pdf: 2697924 bytes, checksum: d0eb92631f5908093e6163e9b741b3e9 (MD5) Previous issue date: 1836 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Įgaliotinio Pileckio raportai Vilniaus kapitulai]. 1836. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051060 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Įgaliotinio Pileckio raportai Vilniaus kapitulai]. -
dc.type Rankraščiai -


51060.pdf
Dydis: 2.572Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis